top of page

כמה שירים / תומר נפתלי

בכל פרק נצלול למסע, ביחד עם האורח.ת, אל המוזיקה שליוותה את חייהם. נשמע שירים
שהיוו נקודות ציון ברגעים שונים לאורך הדרך ואולי נבין מחדש את הילדות, ההתבגרות, וגם את מה שבא אחרי.

כל הפרקים All Episodes

bottom of page