top of page

מה יש בזה ? / נועם בן ארי וגבריאל אתגר כהן

נעם וגבריאל משמיעים אחד לשני שירים שהם אוהבים במגוון רחב של ז׳אנרים ודנים
עליהם.
לפעמים הם לא מרוכזים כל כך.

כל הפרקים All Episodes

bottom of page