top of page

רסיסי עיר / נגה שליט גליק

אני נוסעת, אני הולכת, אני כותבת, אני שרה לי.
השירים ואני מתערבבים לכדי ישות אחת.
חולמנית, מלאת תמהון, על המראות שמסביב ועל מה שמתרחש בפנים.

כל הפרקים All Episodes

bottom of page